Live toernooien, workshops, pokertafels

Nieuwe toernooiregels Holland Casino

Nieuwe toernooiregels Holland Casino

jul 10, 2014

Holland casino gaat vanaf 1 augustus nieuwe toernooiregels hanteren.  De TDA regels die gehanteerd gaan worden zijn wereldwijd de norm en Holland casino krijgt zo meer aansluiting bij de internationale pokerwereld.
Voor de spelers zijn er een paar kleine veranderingen. De toernooileiding kan bijvoorbeeld een penalty geven aan een speler waardoor hij een aantal handen uitgesloten wordt om te spelen. De blinds en antes moeten natuurlijk wel gewoon worden betaald. Ook een kleine verandering bij het over gaan van 3 naar 2 spelers. Een speler kan dan nooit 2 maal de big blind krijgen waardoor de blinden leidend zijn voor het plaatsen van de dealer button. De small blind krijgt de dealer button.

 

INHOUDSOPGAVE TDA POKERTOERNOOIREGELS

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE REGELS ……………………………………………………………………….. 5
1:1 Toernooileiding (TDA Rule 1) ……………………………………………………… 5
1.2 Verantwoordelijkheid van de spelers (TDA Rule 2) ………………………………… 5
1.3 Officiële terminologie pokertoernooi (TDA Rule 3)………………………………… 5
1.4 Communicatiemiddelen (TDA Rule 4) ……………………………………………. 5
1.5 Officiële taal (TDA Rule 5) ………………………………………………………… 5
HOOFDSTUK 2: SPELERS PLAATSEN; OPBREKEN EN BALANCEREN VAN TAFELS ………………………… 5
2.1 Juiste plaatsing van spelers (TDA Rule 6) ………………………………………….. 5
2.2 Alternates, late registratie en re-entries (TDA Rule 7)……………………………… 5
2.3 Bijzondere voorziening (TDA Rule 8) ………………………………………………. 5
2.4 Opbreken van de tafels (TDA Rule 9) ………………………………………………. 5
2.5 Tafels balanceren (TDA Rule 10) ………………………………………………….. 6
2.6 Aantal spelers finaletafel (TDA Rule 11) ……………………………………………. 6
HOOFDSTUK 3: POTTEN / SHOWDOWN …………………………………………………………………… 6
3.1 Aanspraak maken op de pot (TDA Rule 12) ………………………………………… 6
3.2 Kaarten openen / doden van een winnende hand (TDA Rule 13) …………………… 6
3.3 Live cards (TDA Rule 14) ………………………………………………………….. 6
3.4 Kaarten open bij all-in (TDA Rule 15) ………………………………………………. 6
3.5 Showdown volgorde (TDA Rule 16) ……………………………………………….. 6
3.6 Playing the board (TDA Rule 17) …………………………………………………… 7
3.7 Verzoek tot het zien van een hand (TDA Rule 18) ………………………………….. 7
3.8 Odds chip of restfiches (TDA Rule 19) ……………………………………………… 7
3.9 Side pots (TDA Rule 20) …………………………………………………………… 7
3.10 Discussie over een hand en/of pot (TDA Rule 21) ………………………………….. 7
HOOFDSTUK 4: ALGEMENE PROCEDURES ………………………………………………………………… 7
4.1 Nieuwe hand en nieuwe limieten (TDA Rule 22) …………………………………… 7
4.2 Chip race (TDA Rule 23) …………………………………………………………… 7
4.3 Chips zichtbaar en telbaar (TDA Rule 24) ………………………………………….. 7
4.4 Vervangen van decks (TDA Rule 25) ……………………………………………….. 7
4.5 Rebuy (TDA Rule 26) ……………………………………………………………… 7
4.6 Vragen om de klok (TDA Rule 27) …………………………………………………. 8
4.7 Rabbit hunting (TDA Rule 28) …………………………………………………….. 8
HOOFDSTUK 5: SPELER AANWEZIG / HET RECHT OP EEN HAND ………………………………………… 8
5.1 Bij uw plaats (TDA Rule 29)……………………………………………………….. 8
5.2 Actie tijdens de hand (TDA Rule 30) ……………………………………………….. 8
HOOFDSTUK 6: BUTTON/BLINDS ……………………………………………………………………………. 8
6.1 No small blind regel (dead button) (TDA Rule 31) ………………………………….. 8
6.2 Blinden ontlopen (TDA Rule 32) …………………………………………………… 8
6.3 Button bij Heads-up (TDA Rule 33) ……………………………………………….. 8
6.4 Misdeal (TDA Rule 34) …………………………………………………………….. 8
6.5 Bindende actie (TDA Rule 35) ……………………………………………………… 9
6.6 Vier kaarten op de Flop (TDA Rule 36) …………………………………………….. 9
HOOFDSTUK 7: BETS EN RAISES…………………………………………………………………………….. 9
7.1 Verbale actie / Action in turn / Under calls (TDA Rule 37) …………………………. 9
7.2 Action out of turn (OOT) (TDA Rule 38) ……………………………………………. 9
7.3 Methoden van callen (TDA Rule 39) ……………………………………………….. 9

7.4 Methoden van raisen (TDA Rule 40) ………………………………………………10
7.5 Raises (TDA Rule 41) ……………………………………………………………..10
7.6 Meerwaarde chip (TDA Rule 42) …………………………………………………..10
7.7 Inzetten met meerdere chips (TDA Rule 43) ……………………………………….10
7.8 Nog niet verzamelde chips voor de pot (TDA Rule 44) ……………………………..11
7.9 Aantal toegestane raises (TDA Rule 45) ……………………………………………11
7.10 Verantwoordelijkheid van de speler (TDA Rule 46) ………………………………..11
7.11 Potgrootte en Pot-limit inzetten (TDA Rule 47) ……………………………………11
7.12 String-bets en ongeldige raises (TDA Rule 48) …………………………………….11
7.13 Onduidelijk termen en betten (TDA Rule 49) ………………………………………11
7.14 Niet standaard folds (TDA Rule 50) ……………………………………………….11
7.15 Acties vooraf benoemen (TDA Rule 51) ……………………………………………11
7.16 Chips tellen van tegenstander (TDA Rule 52) ………………………………………11
7.17 Over-betting met de bedoeling te wisselen (TDA Rule 53) ………………………….11
7.18 Verborgen chips bij all-in (TDA Rule 54) …………………………………………..12
HOOFDSTUK 8: OVERIG …………………………………………………………………………………… 12
8.1 Het vervoeren van toernooichips door spelers (TDA Rule 55) ……………………..12
8.2 Per ongeluk gefolde hand (TDA Rule 56) ………………………………………….12
8.3 Dode handen in Stud poker (TDA Rule 57) ………………………………………..12
8.4 Penalty’s (straffen) en diskwalificaties (TDA Rule 58) ……………………………..12
8.5 Geen onthulling, één speler per hand (TDA Rule 59) ………………………………13
8.6 Kaarten tijdens de hand laten zien / correct folden (TDA Rule 60) ………………..13
8.7 Ethisch spel (TDA Rule 61) ………………………………………………………..13
8.8 Overtreding van de poker-etiquette (TDA Rule 62)…………………………………13

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE REGELS
1:1 Toernooileiding (TDA Rule 1)
De toernooileiding moet altijd in het belang van het spel handelen. Eerlijkheid van het spel (Fairness of the game) moet hierbij op de eerste plaats komen bij het nemen van beslissingen. Ongebruikelijke omstandigheden kunnen optreden waarbij de eerlijkheid (Fairness of the game) voorrang kan of zal krijgen op de technische regels. De beslissing van de toernooileiding is definitief/bindend.

1.2 Verantwoordelijkheid van de spelers (TDA Rule 2)
De spelers dienen zelf te controleren of de registratie en stoel toewijzing correct zijn. Spelers dienen hun hand te beschermen, duidelijk te zijn over te nemen acties, de acties aan tafel te volgen, niet voor de beurt een actie te maken, kaarten duidelijk zichtbaar te houden, chip correct opgestapeld te houden, aan tafel te blijven, de dealer attenderen als er een fout wordt gemaakt, bij transfers zo snel mogelijk naar de andere tafel gaan, één speler per hand regel in acht te nemen, het kennen en toepassen van de regels, het opvolgen van de juiste etiquette en in het algemeen een bijdrage leveren aan het ordelijk verlopen van het toernooi.

1.3 Officiële terminologie pokertoernooi (TDA Rule 3)
Officiële termen zijn: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (alleen bij pot-limit). Andere termen zijn op eigen risico van de speler, hetgeen kan resulteren in een andere beslissing dan de speler heeft bedoeld. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om hun intenties duidelijk te maken. Zie regel 40 & 49.

1.4 Communicatiemiddelen (TDA Rule 4)
Het is voor spelers niet toegestaan aan de speeltafel te telefoneren. Muziekspelers en telefoons zijn toegestaan tot aan het uitbetalingsniveau. Hierna moet alle apparatuur opgeborgen/van tafel zijn.

1.5 Officiële taal (TDA Rule 5)
Tijdens de hand (vanaf begin initial deal tot en met de showdown) is het niet toegestaan om een andere taal dan Nederlands, Engels of Duits te spreken, of men nu aan de hand deelneemt of niet. Deze regel geldt ook voor gesprekken met spelers die niet aan de tafel zitten.

HOOFDSTUK 2: SPELERS PLAATSEN; OPBREKEN EN BALANCEREN VAN TAFELS
2.1 Juiste plaatsing van spelers (TDA Rule 6)
Voor toernooien wordt willekeurig voor de stoel en de tafel geloot. Een speler die het toernooi is begonnen anders dan op de aan hem toegewezen plaats, maar met het correcte aantal chips, zal worden verplaatst naar de juiste plaats met zijn huidige aantal chips. Het is niet toegestaan om met een andere speler van plaats te wisselen.

2.2 Alternates, late registratie en re-entries (TDA Rule 7)
Alternates, late registraties en re-entries ontvangen een volledige beginstack.

2.3 Bijzondere voorziening (TDA Rule 8)
Spelers met speciale behoeften zullen zo goed mogelijk worden gefaciliteerd, (denk hierbij aan invaliden, rolstoelgebruikers e.d.).

2.4 Opbreken van de tafels (TDA Rule 9)
Wanneer een tafel wordt opgebroken, krijgen de spelers die worden verplaatst door middel van loting een andere plaats toegewezen. Deze spelers kunnen ook op de posities van de grote blind, de kleine blind of de button terechtkomen en zullen de rechten en plichten van die positie op zich nemen. De enige plaats waar de spelers een speelronde moeten overslaan, is als de spelers tussen de kleine blind en de button worden geplaatst.

2.5 Tafels balanceren (TDA Rule 10)
Bij het balanceren van tafels zal de speler die als volgende aan de beurt is voor de big blind worden verplaatst naar de big blind. Indien dit niet mogelijk is wordt de speler verplaatst naar de eerst beschikbare plaats vóór de big blind. De speler kan echter nooit op de small blind binnen komen. Indien een tafel drie of meer spelers tekort komt, dan zal het spel ophouden aan desbetreffende tafel(s). Bij 7 card stud toernooien worden spelers verplaatst op positie.

2.6 Aantal spelers finaletafel (TDA Rule 11)
Finaletafels hebben het totaal aantal spelers voor een “volle” tafel plus een speler. Een finaletafel kan nooit meer dan 10 spelers hebben. De finaletafel start met 10 spelers, in six-handed games, begint de finaletafel met 7
spelers.

HOOFDSTUK 3: POTTEN / SHOWDOWN
3.1 Aanspraak maken op de pot (TDA Rule 12)
Kaarten spreken voor zich. Verbaal aanspraak maken op de pot is niet bindend. Iedere speler die met opzet zijn hand verkeerd benoemt, kan een penalty krijgen. Elke speler aan tafel die opmerkt dat er een fout wordt gemaakt bij de showdown/ het benoemen van de hand, dient dit direct te melden.

3.2 Kaarten openen / doden van een winnende hand (TDA Rule 13)
Tijdens de showdown dient een speler al zijn kaarten open op de tafel te leggen, zodat de dealer en de spelers deze duidelijk kunnen zien. Alle kaarten wil zeggen: beide kaarten in Texas Hold’em, alle vier kaarten bij Omaha etc. Een dealer kan een hand die is geopend en is gezien en welke duidelijk de winnende hand is, niet dood maken. Indien een speler zijn hand niet volledig heeft geopend of heeft laten zien en deze ‘mucked’ met het idee dat hij de hand heeft gewonnen, dan is dit op risico van de speler. Indien de kaarten niet meer te identificeren zijn en de toernooileiding beslist dat de hand niet duidelijk is gezien, heeft deze speler geen recht op de pot. De beslissing van de toernooileiding in deze is bindend.

3.3 Live cards (TDA Rule 14)
Als de kaarten van een speler in zijn geheel over de gele lijn zijn, dan wordt zijn hand dood verklaard. Wanneer de speler een voorwaartse beweging maakt met de intentie om zijn kaarten te mucken wordt zijn
hand eveneens dood verklaard (Forward motion rule).

3.4 Kaarten open bij all-in (TDA Rule 15)
Alle kaarten zullen, zonder vertraging, worden opengedraaid wanneer een speler all-in is en alle inzetacties door de andere spelers gedaan zijn. Let op: Alle actieve spelers zijn verplicht hun kaarten open te draaien. (een
hand kan nooit dood zijn).

Bijvoorbeeld: NLHE – Drie spelers in de pot. Speler A met de kleinste stack gaat pre flop all-in en wordt gecalled door speler B en C. Na de flop checken B en C. Op de Turn bet speler B 1000 en speler C called deze inzet. Na de river checken beide spelers. Spelers A, B en C hebben nu een verplichte showdown, de side pot wordt eerst afgehandeld.

3.5 Showdown volgorde (TDA Rule 16)
Bij een niet all-in showdown, aan het eind van de laatste inzetronde, moet de speler die de laatste agressieve actie heeft gemaakt als eerste zijn kaarten openen (showdown). Als er tijdens de laatste inzetronde geen inzetten zijn geweest, moet de eerste actieve speler het dichtst bij de button als eerste zijn kaarten openen en zo verder met de klok mee. Bij een all-in situatie moet elke actieve speler zijn hand openen. Bij 7 card stud moet de speler met de hoogste board als eerste zijn kaarten openen.
3.6 Playing the board (TDA Rule 17)
Een speler moet zijn kaarten laten zien als hij de board speelt (playing the board) om aanspraak te maken op de pot.

3.7 Verzoek tot het zien van een hand (TDA Rule 18)
Spelers die niet meer in het bezit zijn van kaarten tijdens de showdown, of deze “facedown” hebben gemucked zonder ze eerst open op tafel te hebben gelegd, verliezen het recht of privilege dat ze hebben om de hand van de tegenstander te mogen zien.

3.8 Odds chip of restfiches (TDA Rule 19)
Bij alle Hold’em-spelen, in het geval er een restfiche is (split pot), wordt deze toegekend aan de eerste actieve speler die na de button zit. Het restfiche is altijd ter grootte van de laagste denominatie aan tafel.

3.9 Side pots (TDA Rule 20)
Side pots worden gescheiden geplaatst van de main pot.

3.10 Discussie over een hand en/of pot (TDA Rule 21)
De discussie over een hand moet zijn beëindigd voordat de nieuwe hand begint. (Zie regel 22 voor de definitie van een nieuwe hand.)

HOOFDSTUK 4: ALGEMENE PROCEDURES
4.1 Nieuwe hand en nieuwe limieten (TDA Rule 22)
Wanneer de tijd is verstreken van een level en het nieuwe level door de toernooileiding wordt geannonceerd, dan start het nieuwe level bij de volgende hand. Een nieuwe hand begint bij de eerste riffle (dus niet bij de
chemmy shuffle), als er gebruik wordt gemaakt van een schudmachine begint de hand met het indrukken van de groene knop.

4.2 Chip race (TDA Rule 23)
Zodra het nodig is om chips om te wisselen welke niet meer gebruikt gaan worden in de blind- of antestructuur, dan zullen deze uit het toernooi worden gehaald. De chip race start altijd bij seat 1. Een speler kan nooit door een chiprace uit het toernooi gaan. Een speler die tijdens een chip race zijn overgebleven chips zou verliezen, zal één chip van de kleinste denominatie behouden. Spelers worden geadviseerd de chips volledig zichtbaar te tonen en de chiprace bij te wonen. Als blijkt dat na de chiprace een speler chips in zijn bezit heeft van de verwijderde denominatie zullen deze alleen gewisseld worden voor de volgende denominatie indien de waarde gelijk is (bijv: 10 van 10 voor 100). Wanneer dit niet het geval is zullen de chips worden verwijderd zonder compensatie (bijv: 7 van 10).

4.3 Chips zichtbaar en telbaar (TDA Rule 24)
Spelers hebben het recht op goed zicht op de chips van een tegenstander, zodat ze een inschatting kunnen maken van het aantal chips. Alle chips moeten te allen tijde duidelijk zichtbaar zijn. De toernooileiding adviseert stacks van 20 stuks als standaard te hanteren. Spelers moeten hun hogere waardes te allen tijde goed zichtbaar en onderscheidend op tafel hebben staan. De toernooileiding houdt hier toezicht op. Actieve spelers moeten hun kaarten ten alle tijden zichtbaar houden.

4.4 Vervangen van decks (TDA Rule 25)
Kaarten worden alleen vervangen bij beschadigingen. Spelers kunnen niet een nieuw deck verzoeken.

4.5 Rebuy (TDA Rule 26)
Wanneer een speler 50% of minder van de startstack heeft, is deze gerechtigd tot het doen van een Rebuy. Indien het een toernooi betreft met een enkele Rebuy (single Rebuy) dan mag de Rebuy op elk willekeurig
moment, tijdens de geldende Rebuy periode, worden gedaan.

Een speler mag geen hand overslaan. De speler moet dit annonceren voor aanvang van de nieuwe hand. Alle chips spelen dan mee (inclusief die van de re-buy).

4.6 Vragen om de klok (TDA Rule 27)
Op het moment dat er een redelijke bedenktijd is geweest en er wordt door een speler om de klok gevraagd, heeft de speler tegen wie de klok is gevraagd één minuut om een beslissing te nemen. Na 50 seconden wordt er
afgeteld en daarna wordt de hand dood verklaard.

4.7 Rabbit hunting (TDA Rule 28)
Rabbit hunting is nooit toegestaan.

HOOFDSTUK 5: SPELER AANWEZIG / HET RECHT OP EEN HAND
5.1 Bij uw plaats (TDA Rule 29)
Een speler moet bij zijn zitplaats aanwezig zijn wanneer de eerste kaart van de initial deal wordt gedeeld. Is dit niet het geval dan wordt de hand “dood” verklaard.

Een speler die is ingedeeld, maar niet aanwezig is bij de eerste kaart van de initial deal, mag niet in zijn kaarten kijken. De kaarten van de desbetreffende speler worden direct na de initial deal gemuckt. De eventuele blinde
inzet en ante inzet van deze speler worden afgehouden. Een speler kan niet om de klok vragen indien hij niet bij zijn stoel aanwezig is.

“Bij uw plaats” betekent dat de stoel van de speler binnen handbereik moet zijn. Deze regel is niet bedoeld voor actieve spelers om tijdens de hand bij hun stoel te gaan staan, tijdens een hand wordt de speler geacht te
blijven zitten.

5.2 Actie tijdens de hand (TDA Rule 30)
De speler met een “live hand” wordt geacht aan tafel te blijven, wanneer er in de hand nog acties kunnen worden gemaakt. Bij het verlaten van de tafel kan de speler niet meer zijn hand beschermen en eventuele acties
volgen. Dit kan leiden tot een penalty.

HOOFDSTUK 6: BUTTON/BLINDS
6.1 No small blind regel (dead button) (TDA Rule 31)
In toernooien geldt de “no small blind” regel.

6.2 Blinden ontlopen (TDA Rule 32)
Spelers die bewust proberen blinde inzetten te ontlopen, tijdens het opbreken van tafels of balanceren van tafels, zullen een penalty krijgen.

6.3 Button bij Heads-up (TDA Rule 33)
Tijdens Heads-up is de speler met de button de small blind en zal deze speler preflop het eerste aan de beurt zijn. Bij alle volgende ronden zal deze speler als laatste aan de beurt zijn. De speler met de big blind krijgt de
eerste kaart. Als er van drie naar twee spelers wordt gegaan, dan zijn de blinde inzetten leidend. Een speler kan dus nooit
verplicht tweemaal de big blind achter elkaar betalen.

6.4 Misdeal (TDA Rule 34)
A Er is sprake van een misdeal indien:
1. twee of meer boxed cards tijdens de initial deal worden gedeeld.
2. de eerste kaart bij de verkeerde seat is gedeeld.
3. een seat is ingedeeld welke geen recht had op kaarten.
4. een seat die wel recht had op kaarten, niet is ingedeeld.

5. bij Stud de dichte kaarten van een speler door de fout van een dealer zichtbaar zijn geworden.
6. tijdens het delen één van de eerste twee kaarten, of twee andere gesloten kaarten door een fout van de dealer zijn gezien. Een speler op de button kan twee opeenvolgende kaarten gedeeld krijgen.
B. Indien een misdeal is vastgesteld zal er opnieuw worden gedeeld (re-deal). De hand zal exact op dezelfde manier moeten worden gedeeld. De button blijft op dezelfde positie, de limieten blijven hetzelfde, er zullen
geen nieuwe spelers aan tafel plaatsnemen, ook zullen spelers die niet aanwezig waren tijdens de misdeal, niet mogen deelnemen aan de re-deal. Voor spelers die een penalty hadden tijdens de misdeal, geldt de re-deal en de misdeal als 1 ronde, niet als 2 ronden.
C. Indien er sprake is van bindende actie kan er geen aanspraak worden gemaakt op een misdeal en zal de hand verder moeten worden gespeeld.

6.5 Bindende actie (TDA Rule 35)
Bindende actie wordt gedefinieerd als:
A. Iedere twee opeenvolgende acties, waarbij ten minste bij één van de acties chips in de pot zijn gegaan. (b.v. iedere twee acties, behalve bij twee checks of twee folds)
B. Iedere combinatie van drie opeenvolgende acties. (dus drie checks en drie folds achter elkaar is een bindende actie) Zie ook regel 34 en 38

6.6 Vier kaarten op de Flop (TDA Rule 36)
Indien de flop vier kaarten bevat in plaats van de vereiste drie, gezien of ongezien, zal de dealer als eerste de kaarten face down omdraaien en de brush inschakelen. De brush zal willekeurig een kaart kiezen welke als
burncard (verbrande kaart) zal worden gebruikt. NB. bij een bindende actie wordt deze kaart verbrand. De drie overige kaarten zullen als flop worden gebruikt.

HOOFDSTUK 7: BETS EN RAISES
7.1 Verbale actie / Action in turn / Under calls (TDA Rule 37)
Spelers zijn verplicht te wachten met actie totdat ze aan de beurt zijn. Verbale acties zijn bindend. Chips die in pot of over de lijn zijn geplaatst tijdens een speler zijn beurt, blijven in de pot. Een under call (minder betten
dan het vereiste call bedrag) dient te worden aangevuld tot het vereiste bedrag, indien er al een inzet is gedaan. In alle andere situaties is de beslissing van de toernooileiding bindend. De grote blind is in het geval van deze
regel het vereiste call bedrag in de eerste ronde (pre-flop) Spelers dienen te wachten totdat het duidelijk is met welk bedrag een tegenspeler een actie maakt. Bijvoorbeeld: speler A zegt “raise”(maar zegt niet met welk bedrag) en speler B en C folden direct. B en C zouden moeten wachten totdat A het exacte bedrag kenbaar heeft gemaakt.

7.2 Action out of turn (OOT) (TDA Rule 38)
Een OOT leidt tot een penalty en is bindend zolang de actie niet verandert naar de speler die een OOT maakt. Een check, call of een fold veranderen de actie niet. Wanneer de actie verandert, is de OOT niet bindend en zal de actie terug gaan naar de out of turn speler. Deze speler mag nog beslissen of hij wil callen, raisen of folden. Een out of turn fold is altijd bindend. Een overgeslagen speler moet bij de OOT zijn recht tot actie kunnen verdedigen. Als er na deze speler bindende actie is geweest dan is de OOT bindend.

Bijvoorbeeld: NLHE blinds 100-200. UTG (seat3) maakt er 600 van. Seat 4 wordt overgeslagen wanneer seat 5 de 600 called. Seat 6 denkt even na en fold. Nu zijn er twee spelers die actie hebben gemaakt na seat 4. Deze twee acties voldoen aan de bindende actie regel. Seat 4 heeft genoeg de tijd gehad om de dealer te waarschuwen dat hij actie mocht maken. De out of turn actie van seat 5 is nu bindend, het is aan de toernooileiding om te
beslissen wat seat 4 nu nog mag doen.

7.3 Methoden van callen (TDA Rule 39)
Een geldige call moet voldoen aan:
A. Verbaal aangeven te willen callen.
B. Chips inzetten gelijk aan de call.
C. Een meerwaarde chip inzetten.
D. Zonder te annonceren met meerdere chips callen (zie regel 43).

Zonder verbaal aan te geven te callen met een relatief kleine chip (bijv. blinds 2K, 4K. Speler A bet 50K, speler B plaatst non verbaal een chip van 1K) valt buiten de procedures en wordt sterk afgeraden en kan worden bestraft met een penalty (ter inschatting van de toernooileiding) of als een volledige call worden aangemerkt.

7.4 Methoden van raisen (TDA Rule 40)
Een geldige raise moet voldoen aan:
A. Het volledige bedrag in één vloeiende beweging over de betting lijn plaatsen.
B. Het bedrag mondeling melden vóórdat de chips over de betting lijn worden geplaatst.
C. Mondeling raise annonceren, het exact te callen bedrag over de betting lijn plaatsten en vervolgens in één vloeiende beweging de raise over de betting lijn plaatsen. Indien er een ander bedrag dan het exact te callen
bedrag is geplaatst, maar minder dan de minimale raise, zal dit worden beschouwt als een minimum raise.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler om duidelijk te zijn over zijn intenties.

7.5 Raises (TDA Rule 41)
Een raise moet tenminste/minimaal de grootte hebben van de grootste vorige bet of raise in de huidige ronde. Als een speler een raise doet van vijftig procent (50%) of meer dan de vorige inzet, maar minder dan de
minimaal vereiste raise, zal hij verplicht zijn om deze aan te vullen tot een volledige raise. Het bedrag voor een volledige raise dat nodig is om de actie uit te voeren, zal het bedrag van de minimaal vereiste raise zijn.
In no-limit en pot-limit zal een all-in inzet minder dan de volledige raise niet de actie heropenen voor een speler die al een actie heeft gemaakt. Bij Limit games is minimaal 50% van de volledige raise nodig om het voor
spelers die al een actie gemaakt hadden, de actie te heropenen.

Bijvoorbeeld:
NLHE blinden 50-100. Pre flop speler A UTG gaat all-in voor 150. Hierdoor wordt er geen nieuwe bet ronde geopend. Als speler B wilt re-raisen dan moet hij minimaal 150 + 100= 250 brengen.

Bijvoorbeeld:
NLHE. Blinds 50-100. Na de flop op speler A voor 100. Speler B gaat all-in voor 125 en speler C called deze inzet. Speler D gaat all-in voor 200 en speler E called. Nu is speler A weer aan de beurt. 100 is een volledige raise (25+75) en her opent de inzetronde. Speler A mag nu alle acties weer maken.

Bijvoorbeeld:
NLHE blinds 2000-4000. Pre flop Speler A called de BB voor 4000. Speler gaat all-in voor 7500. Terug bij de BB. Hij mag folden, callen (+3500)=7500 of raisen naar minimaal 7500 + 4000= 11500. Afhankelijk van de actie van de BB mag speler A folden, callen of re-raisen.

7.6 Meerwaarde chip (TDA Rule 42)
Indien er na een bet of een blind een meerwaarde chip wordt geplaatst zonder dat er mondeling is aangegeven te willen raisen, zal dit als een call worden beschouwd. Indien men wil raisen met een meerwaardechip, dient men dit te hebben geannonceerd vóórdat de chip het tafeloppervlak raakt. Als een raise is geannonceerd zonder het bedrag te hebben genoemd is de raise gelijk aan de waarde van de meerwaardechip. Indien er geen bet is geweest en er wordt door een speler een meerwaarde chip geplaatst, dan is de bet gelijk aan de waarde van de meerwaardechip.

7.7 Inzetten met meerdere chips (TDA Rule 43)
Wanneer er een bet is gedaan en er worden meerdere chips van dezelfde denominatie door een volgende speler in de pot geplaatst zonder dat er door deze speler “raise” is geannonceerd, zal dit een call zijn indien het bedrag dat overblijft als er één chip wordt afgetrokken van het totaal minder is dan benodigd voor een call.

Bijvoorbeeld: Preflop, de blinden zijn 200-400, speler A raised naar 1200 (een raise van 800) speler B gooit, zonder iets te zeggen, twee chips van 1000 in de pot. Als er nu één chip van 1000 wordt weggelaten, dan is het
overgebleven bedrag 1000 (dus minder dan de 1200 om te callen), het is dus een call en geen raise.

Indien er verschillende denominaties zijn dan wordt de 50% regel toegepast (zie regel 41)

7.8 Nog niet verzamelde chips voor de pot (TDA Rule 44)
Als een speler wordt geconfronteerd met een raise terwijl er chips van een voorgaande bet nog niet zijn verzameld voor de pot door de dealer dan kan dit verwarring scheppen. In dit geval wordt van de speler
verwacht zijn actie verbaal kenbaar te maken voordat er nieuwe chips worden ingezet.

7.9 Aantal toegestane raises (TDA Rule 45)
Er is geen limiet aan het aantal raises in no-limit en pot-limit toernooien. In limit toernooien is er een limiet aan het aantal raises, totdat er twee spelers zijn overgebleven (heads-up).

7.10 Verantwoordelijkheid van de speler (TDA Rule 46)
Het pokerspel vereist dat de speler continu alert is. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen actie(s) ongeacht welke informatie door de dealer of door andere spelers is verschaft. Het is de verantwoordelijkheid
van de speler om het te callen bedrag zelf te controleren. Als een speler verzoekt om een chipcount, maar deze wordt door de dealer of gast verkeerd geïnformeerd, dan zal hij het bedrag moeten corrigeren tot het juiste bedrag. Dit geldt ook voor all-in situaties. Evenals in alle toernooisituaties geldt regel 1.

7.11 Potgrootte en Pot-limit inzetten (TDA Rule 47)
Spelers hebben het recht om geïnformeerd te worden over de potgrootte in pot-limit toernooien. De dealers worden niet geacht de pot te tellen in limit en no-limit toernooien. Als een speler annonceert “Ik bet de pot” bij
een no-limit game is dit geen geldige annonce maar het verplicht de speler wel tot het maken van een geldige bet. Deze annonce van een speler kan leiden tot een penalty. Wanneer een voorgaande speler een bet heeft
geplaatst zal de speler die annonceert “ik bet de pot” een geldige raise moeten maken.

7.12 String-bets en ongeldige raises (TDA Rule 48)
Dealers zijn verantwoordelijk voor het benoemen en het ongeldig verklaren van string-bets en ongeldige raises.

7.13 Onduidelijk termen en betten (TDA Rule 49)
Wanneer spelers onofficiële termen gebruiken tijdens het spel is dit voor hun eigen risico. Deze termen kunnen anders geïnterpreteerd worden dan de speler heeft bedoeld. Bijvoorbeeld: Speler A annonceert “ik bet vijf”. Wanneer het onduidelijk is wat de speler met vijf bedoeld, 500 of 5000 wordt de bet aangemerkt als 500. Zie regel 2, 3 en 40.

7.14 Niet standaard folds (TDA Rule 50)
Tijdens de hand zal een fold altijd bindend zijn ongeacht of er “out of turn” is gefold. Een fold “out of turn” kan
een penalty tot gevolg hebben.

7.15 Acties vooraf benoemen (TDA Rule 51)
Het is niet toegestaan dat spelers hun actie benoemen voordat ze aan de beurt zijn, dit wordt ten strengste afgeraden. Ze kunnen bindend zijn en leiden tot een penalty, dit ter beoordeling van de toernooileiding.

Bijvoorbeeld: ” als – dan” zoals “als jij bet dan raise ik.”

7.16 Chips tellen van tegenstander (TDA Rule 52)
Spelers hebben het recht op een redelijke inschatting van het aantal chips dat de tegenstander(s) hebben staan (regel 24). Spelers mogen alleen vragen om een exacte chipcount als ze worden geconfronteerd met een all-in
bet. De tegenstander is niet verplicht te tellen, indien nodig kan hij dit overlaten aan de dealer of toernooileiding. (regel 46)

7.17 Over-betting met de bedoeling te wisselen (TDA Rule 53)
Het betten dient nooit gebruikt te worden met het doel om wisselgeld te krijgen. Het meer inzetten dan bedoeld is verwarrend voor de overige spelers aan tafel. Alle chips die non-verbaal worden geplaatst, lopen het risico mee te worden geteld als een inzet.

Bijvoorbeeld: Speler A bet 325 en speler B plaatst zonder te annonceren 525, met de verwachting 200 terug te krijgen van de dealer. Dit wordt dan aangemerkt als een raise van 650 vanwege de meerdere chips regel.

7.18 Verborgen chips bij all-in (TDA Rule 54)
Wanneer de speler all-in gaat en er worden na een call verborgen chip(s) gevonden zal de toernooimanager bepalen of deze chip(s) actief deelnemen aan het spel (zie regel 46).
Wanneer deze chips niet actief hebben deelgenomen aan het spel dan:
A. worden de verborgen chip(s) niet uitbetaald wanneer de speler wint
B. spelen de verborgen chip(s) wel wanneer de speler verliest. De toernooimanager zal de chips aan de
winnaar geven.

HOOFDSTUK 8: OVERIG
8.1 Het vervoeren van toernooichips door spelers (TDA Rule 55)
Indien toernooichips niet in een afgesloten sealbag zitten, dan mogen spelers hun toernooichips nooit aan de openbaarheid onttrekken en dienen bij het opbreken van tafels direct naar de aan hen toegewezen plaats te
gaan, zonder uit het oog van anderen te raken. Spelers die zich hier niet aan houden worden gediskwalificeerd. De chips zullen uit het toernooi worden gehaald.

8.2 Per ongeluk gefolde hand (TDA Rule 56)
Spelers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun hand. Wanneer de dealer per ongeluk een onbeschermde hand fold en kaarten zijn in aanraking geweest met de muck, dan heeft de speler geen recht op
terugbetaling van zijn inzetten. Wanneer de speler in kwestie een bet of raise heeft gedaan en deze is niet gecalled, dan zal de speler deze inzet terugkrijgen.

8.3 Dode handen in Stud poker (TDA Rule 57)
N.V.T.

8.4 Penalty’s (straffen) en diskwalificaties (TDA Rule 58)
Een penalty kan worden gegeven aan een speler indien:
-de speler een kaart laat zien terwijl er nog actie mogelijk is.
-de speler een kaart(en )van tafel gooit.
-de speler die de regel overtreedt: “een speler mag alleen zijn eigen hand spelen”.
Een penalty zal worden gegeven aan een speler indien:
– er sprake is van “soft play”, verstorend gedrag, vals spel of fraude.

Bij herhaling van overtredingen zullen de penalty’s zwaarder worden.

De penalty’s (straffen) die de toernooidirecteur kan opleggen zijn:
– Een mondelinge waarschuwing
Een mondelinge waarschuwing is een eerste aanzet tot het geven van een zwaardere straf, zoals één of
meerdere gemiste handen of uiteindelijk diskwalificatie.
– Een gemiste hand
De toernooileiding kan 1 of meerdere missed hand penalties uitdelen.
– Een gemiste ronde
Er kunnen door de toernooileiding 1-, 2-,3, of 4 ronden als straf worden gegeven. Een gemiste ronde penalty wordt als volgt afgehandeld: De overtredende speler zal één hand missen, vermenigvuldigt met het aantal spelers aan tafel, inclusief de speler die de penalty heeft gekregen vermenigvuldigt met het aantal rondes welke de overtreder heeft opgelegd gekregen.
– Diskwalificatie
Een speler die is gediskwalificeerd verliest zijn chips, deze zullen uit het toernooi worden gehaald. De beslissing van de toernooi directeur om een speler te diskwalificeren is definitief en niet herroepbaar. Een
gediskwalificeerde speler heeft geen recht op terugbetaling of enige andere schadevergoeding.

Tijdens de penalty is de speler die de straf ondergaat, verplicht weg te blijven van de speeltafels en moet deze speler zich weer bij de toernooileiding melden zodra zijn penaltyperiode voorbij is.

8.5 Geen onthulling, één speler per hand (TDA Rule 59)
Het is de verantwoording van spelers om de andere spelers in het toernooi te allen tijde te beschermen. Het is dan ook niet toegestaan dat spelers, ongeacht of ze in de hand zitten of niet:

1. Onthullingen te doen over een levende hand of over een hand die is gefold.
2. Spelers adviezen te geven over het spel of het spel van een speler te bekritiseren.
3. Handen te lezen welke nog niet tot een showdown zijn gekomen.

Deze regel verbiedt het laten zien van een hand, het bespreken van een strategie met een andere speler, een toeschouwer of adviseur. De regel “show one, show all” zal altijd worden gehandhaafd.

8.6 Kaarten tijdens de hand laten zien / correct folden (TDA Rule 60)
Een speler die zijn kaarten laat zien terwijl de hand nog bezig is, kan een penalty krijgen. De hand van deze speler zal echter niet dood worden verklaard. Wanneer een speler een hand opgeeft (fold) wordt deze speler
geacht dit te doen door de kaarten laag te houden (geen helikopter). De straf gaat in aan einde van de hand.

8.7 Ethisch spel (TDA Rule 61)
Poker is een spel dat individueel wordt gespeeld. Soft play zal resulteren in een penalty (straf), wat zou kunnen inhouden dat een speler wordt gediskwalificeerd en al zijn chips kwijtraakt. Chip dumping en/of iedere andere vorm van samenspel zal resulteren in een diskwalificatie.

8.8 Overtreding van de poker-etiquette (TDA Rule 62)
Het herhaaldelijk overtreden van de pokeretiquette zal worden bestraft. Voorbeelden hiervan zijn: het onnodig aanraken van de chips of kaarten van een andere speler. Het ophouden van het spel, regelmatig voor zijn beurt gaan (action out of turn) of buitensporig praten.